Oświadczenie o zgubieniu legitymacji studenckiej szansą na zniżki studenckie